Varování: Původní REST rozhraní již není do budoucna udržitelné a nebude nadále rozvíjeno. Přejděte se svými aplikacemi na nové REST rozhraní. Detailní informace a harmonogram přechodu naleznete na této stránce.

Title Address Description
ciselniky /ws/services/rest/ciselniky Číselníky STAGu
ects /ws/services/rest/ects ECTS služby.
help /ws/services/rest/help Různé pomocné a interní služby
kalendar /ws/services/rest/kalendar Kalendář, harmonogram ak. roku, atd.
kvalifikacniprace /ws/services/rest/kvalifikacniprace Kvalifikační práce (diplomky, bakalářky)
mistnost /ws/services/rest/mistnost Místnosti
ng_predmety /ws/services/rest/ng_predmety Předměty
ng_prijimacky /ws/services/rest/ng_prijimacky Přijímací řízení
ng_programy /ws/services/rest/ng_programy Studijní programy a plány
ng_qram /ws/services/rest/ng_qram QRAM - kvalifikační rámec
ng_redop /ws/services/rest/ng_redop REDOP
ng_studenti /ws/services/rest/ng_studenti Studenti - seznamy
ng_users /ws/services/rest/ng_users Uživatelé a konta
platby /ws/services/rest/platby Služby týkající se plateb.
podporaVyuky /ws/services/rest/podporaVyuky Podpora výuky
predmety /ws/services/rest/predmety Předměty
prijimacky /ws/services/rest/prijimacky Přijímací řízení
programy /ws/services/rest/programy Studijní programy, obory, segmenty atd.
rozvrhy /ws/services/rest/rozvrhy Rozvrhy
soubory /ws/services/rest/soubory Soubory v IS/STAG
student /ws/services/rest/student Studenti.
terminy /ws/services/rest/terminy Termíny zkoušek
ucitel /ws/services/rest/ucitel Učitelé
users /ws/services/rest/users Uživatelé - Spojení mezi externím uživatelským jménem a identitami v IS/STAG.
vsp /ws/services/rest/vsp Služby poskytující data pro vizualizaci (studentova) studijního plánu. POZOR - jedná se o INTERNÍ služby, které lze využívat, ale s rizikem, že může kdykoliv dojít k jejich změně a to i bez předchozího ohlášení!
znamky /ws/services/rest/znamky Známky