Modul webových služeb IS/STAG

Upozornění: V říjnu 2018 došlo k nasazení dlouho připravované velké aktualizace této aplikace.

Využíváte-li REST rozhraní, přečtěte si prosím podrobnosti na stránce, která se věnuje migraci na nové REST rozhraní.

Ve stručnosti:

  • Stávající SOAP rozhraní zůstalo zcela beze změn
  • Bylo vytvořeno nové REST rozhraní (v URL začíná na adrese /ws/services/rest2 ).
  • Stávající REST rozhraní je emulováno v nové verzi aplikace a funguje až na několik drobných rozdílů taktéž stejně. Toto staré REST rozhraní bude ukončeno 31. 12. 2019.

Tento modul systému IS/STAG obsahuje programová rozhraní, která slouží k napojení dalších informačních systémů, webových a mobilních aplikací.

Detailní popis modulu naleznete na produktovém webu IS/STAG.

Seznam publikovaných rozhraní a jednotlivých služeb je k dispozici na záložce Up-to-date list of services.